Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec

Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec
Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec Rodinný dům po kompletní pečlivé rekonstrukci a přístavbě kuchyně, Záběhlice - Řečice, okr. Humpolec

Popis nabídky

Exkluzivně nabízíme rodinný dům po celkové a velmi pečlivé rekonstrukci, která probíhala v období od května 2020 do června 2022.
Bodový seznam řešených prací:
Napojení objektu na inženýrské sítě:
• napojení objektu na veřejný vodovodní řad, vodoměrná šachta před objektem v předzahrádce
• zřízení 3komorové bezodtokové jímky určené k vyvážení (v místě není veřejný kanalizační řad)
• svedení dešťových svodů trativodem mimo objekt
• výměna stávajícího 1fázového jističe za 3fázový
Stavební práce část původní objekt:
• odkopání objektu, položení drenážního potrubí svedeného mimo pozemek, nopová folie, štěrkový zásyp
• nové podlahy = vykopání podlah, štěrk s vložením perforovaného odvětrávacího potrubí, 100 mm podlahový polystyren (tepelná izolace), betonová mazanina, elektrická topná rohož, keramické dlaždice půdovky
• odstranění původních omítek a nátěrů, nové vápenné omítky, nové štuky a výmalba
• stržení rákosového podhledu, nové sádrokartonové podhledy
• štítové stěny v podkroví zatepleny minerální vatou + předstěna sádrokarton
• nová střešní krytina včetně 1 nového vikýře (z interieru: sádrokartonové desky, nosný rastr, parozábrana, zateplení minerální vatou mezi krokve, pojistná hydroizolace, nové laťování, betonová střešní taška), vč. nové oplechování; pozn. konstrukce krovu opatřena nátěrem proti škůdcům
• vnější fasáda (lokální opravy + nový nátěr)
• nový třísložkový nerezový komín a nová krbová kamna
• okna kastlová špaletová s vnitřními křídly zasklenými izolačním dvojsklem (v 1.NP), v podkroví jednoduchá dřevěná okna zasklená izolačním dvojsklem
• vnitřní parapety dřevěné
• vchodové i vnitřní dveře vč. obložky masiv borovice
• dřevěná podlaha podkroví – 1/3 původní pero drážka masivní prkna, zbytek prostoru nová podlahová prkna na dřevěný rošt
• dřevěné schodiště do podkroví, zábradlí kov + lanový výplet
Stavební práce část přístavba:
• základy
• základová deska, tepelná izolace podlahy 100 mm EPS, betonová mazanina, el. topná rohož, keramická dlažba
• obvodové stěny tvárnice Ytong 375, zadní a boční stěna omítka, přední stěna příprava na dřevěný obklad
• střecha pultová včetně oplechování – skladba od interieru: sádrokarton na systémových závěsech, parozábrana, tepelná izolace (minerální vlna), dřevěné stropní trámy, prkenný záklop, foliová střešní krytina, oplechování
• plastové okno koupelna, plastový HS portál kuchyně – zasklení izolačním trojsklem
• vnitřní dveře vč. obložky masiv borovice
• kuchyňská linka na míru – lamino
Elektroinstalace v objektu:
• nový domovní rozvaděč
• navýšení příkonu objektu
• rozvody NN kompletně nové, koncové prvky, svítidla
• elektrické topné rohože v podlahách v celém objektu – termostaty v jednotlivých místnostech (regulace možná centrálně nebo nastavit různé teploty v místnostech), pod okny příprava rozvodů pro el. topné panely
• el. ohřívač vody 80 l, Dražice OKHE Smart (inteligentní ovládání, aplikace)
Doporučuji prohlídku, financování hypotečním úvěrem můžeme zajistit.

Zobrazit více Skrýt popis

Parametry

Číslo zakázky ZAB4 Lokalita Obec Řečice Ulice skryto Cena Cena domu 4 527 462 Provize + provize RK
Kontaktujte nás
fname: