Propiva?

  • property [nemovitost/majetek; anglicky]
  • viva [živá; portugalsky]

Pro každého člověka je jeho domov přirozeným článkem života… Od pradávna jsou nemovitosti součástí nás a bez nich bychom nebyli. Kromě několika pracovních nástrojů a kousku oblečení bylo obydlí jediný opravdový majetek. Všichni naši předci začínali např. v kůlových, do země zapuštěných domech nebo si stavěli jednoduché chýše z nalezených a hrubě opracovaných klacků a různého krycího materiálu. Následně začali být zručnější a využili na stavbu opracované dřevo a kámen. Čas plynul a začali jsme využívat cihel a dalších stavebních zdrojů…Toto vše si každá rodina musela přirozeně obstarat sama. Sehnat materiál, zařídit projekt, stavět bez hlubší znalosti zedničiny…Tehdy a není to tak dávno  ještě fungovala SDÍLENÁ POMOC - “Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady uděláme moc”. Neexistovaly firmy, které by veškerou práci udělaly a nechaly si tučně zaplatit. Proto jsme tu pro Vás propiva sdílená realitka, návrat ke kořenům, návrat k přirozenému.

Nabízíme alternativu k současnému pojetí procesů prodeje, nákupu, pronájmu a investování do nemovitostí

 

1. Nasdílení odborností v míře Vám příjemné

Ale zároveň v rytmu profesionálně a zodpovědně odvedené práce >  jasné rozdělení úkolů dle Vámi vybraného obchodního nastavení (samoprodej / na klíč / kombinace).

2. nasdílení partnerů pro zdolání potřebné byrokracie

Dokumentace pro: rezervaci, převod a úschovu peněz, účetnictví a daňové záležitosti, energetický štítek, výpisy z katastru nemovitostí, podklady pro banku a spoustu dalšího papírování.

3. příprava aneb kdo je připraven není (tolik) překvapen

Pro každého je připraven odhad tržní ceny a následně prodiskutujeme a vyladíme prodejní plán.

 

Kvalitní, ale nepřehnaná příprava nemovitosti a její aktivní prezentace má vždy pozitivní dopad na prodejní cenu a výsledkem bude nejvyšší možná cena z prodeje, pronájmu nebo investice nemovitosti!