Individuální investoři a developeři

  • jsme tu pro individuální investory, kteří chtějí vložit peníze do nemovitostí…Vyhledáváme příležitosti, připravíme plán a zajístíme běh projektu po obchodní & marketingové stránce od A do Z
  • zaměřujeme se na obchodní a marketingovou podporu malých a středních developerů, kteří nemají své obchodní a marketingové oddělení a SDÍLENĚ jim nastavíme veškerý servis přesně dle jejich požadavků
  • jsme tu pro živnostníky, stavební firmy, developerské kanceláře, které se zaměřují na to, co opravdu umí - stavební činnost, ale obchodní a marketingové aktivity chtějí nechat na odbornících

Nejlepší je začít společně hned od začátku, tzn. být už při koupi pozemku nebo starého objektu na přestavbu a obchodní a marketingový plán nastavit v závislosti plánu výstavby → ALE stejně tak jsme připraveni nastavit plán na již rozeběhlý projekt a připojit se ve fázi kalkulace aktuálních tržních cen a přípravy podkladů pro marketingové akce.

 

HLAVNÍ CÍLE JSOU:

1. jasná vize projektu a s tím spojená plná srozumitelnost pro budoucí kupující

  • časový plán výstavby, plán cen, možnosti úprav nemovitosti, způsob financování,

2. nastavení marketingových nástrojů tak, aby byl co největší zásah a oslovilo se co nejvíce potenciálních zájemců

  • webové stránky developerského projektu, kontakt na obchodníka (který je na příjmu a zná projekt a všechny procesy dopodrobna, aby mohl být klientům opravdu nápomocen), využití nejatraktivnějších realitních serverů + vlastní sdílený portál propiva, sdílení v rámci facebookových kampaní

3. nastavení aktivní obchodní strategie + servis

  • předprodej, aktivní a efektivní prohlídky, zajištění funkčního realitního servisu, aby se nepřicházelo o zájemce